Veronexe Mapa
fagàr Fagus sylvatica - N.ma. sing. - bot.  Fegura ENG:   beech | ITA:   faggio
fagàrFagus sylvatica - N.ma. sing. - 
English translation for/
Traduzione italiana per
"fagàr" or
"fagar" or
"fagar" 
el Galepin - English venetian dictionary
- Dizionario multilingue italiano veneto inglese


I nòstri sostenidori i se incura de ƚa lengua
|
Incùrete anca ti de i nòstri sostenidori
   Comenta sta schèda:
 Condividi sta schèda: Share/Save/Bookmark - Salva co' uno de i 100 e pasa servisi a despoxision  Messenger

Powered by El Galepin - El Galepin mirror 1 - El Galepin mirror 2