New Search
Src. VN (scom. co'...)
obrìo  N.ma. sing.
obròbrio  N.ma. sing.
obsoƚèto  ag.
ocà  ag.
òca  N.fem. sing.
òca (andàr in o.)  loc.
òca (pasàr lʼo.)  loc.
ocàda  N.fem. sing.
ocàr  vb.intr.
ocàra  N.fem. sing.
ocàrse  vb.rifl.
ocàto  N.ma. sing.
ocàto  N.ma. sing.
ocàxene  N.fem. sing.
ocaxión  N.fem. inv.

Venetia e Dalmatia in business
MultiLanguage Venet MultiBusiness
el Galepin - Venetian-English italiano-veneto

Main site (Europe)
Mirror 1 (America)