New Search
Src. VN (scom. co'...)
abrexé  av.
absìnsio  N.ma. sing.
abstèmio  N.ma. sing.
abù  ag.
abuè  N.ma. sing.
abuxàr  vb.intr.
abuxàrse  vb.rifl.
abùxo  N.ma. sing.
acadùdo  N.ma. sing.
acanà  ag.
acanà  ag.
acanaménto  N.ma. sing.
acaniménto  N.ma. sing.
acàsia  N.fem. sing.
acentàr  vb.tr.

Venetia e Dalmatia in business
MultiLanguage Venet MultiBusiness
el Galepin - Venetian-English italiano-veneto

Main site (Europe)
Mirror 1 (America)