New Search
Src. VN (scom. co'...)
cuna  N.fem. sing.
cunàr  vb.tr.
cunàr  vb.tr.
cunàre  vb.tr.
cunèl  N.ma. sing.
cunéta  N.fem. sing.
cunìc  N.ma. sing.
cunìcio  N.ma. sing.
cunìn  N.ma. sing.
cunìn  N.ma. sing.
cuninàrse  vb.rifl.
cunìr  vb.tr.
cuòr  N.ma. sing.
cuòra  N.fem. sing.
cuòri  N.ma. plur.

Venetia e Dalmatia in business
MultiLanguage Venet MultiBusiness
el Galepin - Venetian-English italiano-veneto

Main site (Europe)
Mirror 1 (America)