New Search
Src. VN (scom. co'...)
desvedùda (a la d.)  loc. av.
desvegiàr  vb.tr.
desverginàr  vb.tr.
desvexàr  vb.tr.
desvià  ag.
desviàr  vb.tr.
desviàr  vb.tr.
desviarse  vb.rifl.
desvidà  ag.
desvidàr  vb.tr.
desvidàre  vb.tr.
desvisiàr  vb.tr.
desvisiàre  vb.tr.
desvizhiàr  vb.tr.
desvodà  ag.

Photography, video, frames
Sčiantivo Vèneto
el Galepin - Venetian-English italiano-veneto

Main site (Europe)
Mirror 1 (America)